ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.de
7,00€
1 سال
7,00€
1 سال
7,00€
1 سال
.co
10,00€
1 سال
N/A
10,00€
1 سال
.pw
10,00€
1 سال
N/A
10,00€
1 سال
.cc
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
.bz
30,00€
1 سال
N/A
30,00€
1 سال
.ws
30,00€
1 سال
N/A
30,00€
1 سال
.io
45,00€
1 سال
N/A
45,00€
1 سال
.com
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.net
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.org
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.space
15,00€
1 سال
N/A
15,00€
1 سال
.top
15,00€
1 سال
N/A
15,00€
1 سال
.la
50,00€
1 سال
N/A
50,00€
1 سال
.report
20,00€
1 سال
N/A
20,00€
1 سال
.bayern
35,00€
1 سال
35,00€
1 سال
35,00€
1 سال
.life
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
30,00€
1 سال
.gr
40,00€
2 سال
40,00€
2 سال
40,00€
2 سال
.at
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
.ch
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
15,00€
1 سال
.dk
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
20,00€
1 سال
.eu
10,00€
1 سال
10,00€
1 سال
10,00€
1 سال
.photography
18,00€
1 سال
18,00€
1 سال
18,00€
1 سال
.shop
60,00€
1 سال
60,00€
1 سال
60,00€
1 سال
.christmas
70,00€
1 سال
70,00€
1 سال
70,00€
1 سال
.team
35,00€
1 سال
35,00€
1 سال
35,00€
1 سال
.me
25,00€
1 سال
25,00€
1 سال
25,00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains